FUNDACIÓ L’OLIVAR

Programa internacional de residències artístiques

La intenció és convidar 4 creadors de diferents disciplines artístiques (arts visuals en tota la seva diversitat -pintura, escultura, vídeo, performance, art digital…), amb un treball i projecte de recerca sobre art-natura-paisatge. Els residents seran seleccionats per un comitè d’experts format per organitzadors i patrocinadors. La residència serà de 4 setmanes per elaborar un projecte relacionat amb la natura i el paisatge.

Els treballs resultants s’exposaran durant l’estiu als mateixos espais de L’Olivar o a d’altres espais de les entitats col·laboradores.

L’Olivar disposa de la infraestructura i logística necessària per atendre aquestes residències, i disposa de la capacitat d’organització de l’esdeveniment i producció dels treballs projectats, si s’escau.

Cada residència està dotada amb 1.500€, més despeses de viatge i manutenció. Aquest programa es vol dur a terme en coproducció i col·laboració amb fundacions i entitats públiques i privades vinculades a aquest territori.

Més informació a L’Olivar