Bòlit Residència Girona Creativa

Bòlit Residència Girona Creativa, és un programa de residències creatives adreçat a l’intercanvi d’artistes a nivell nacional i internacional. Aquest projecte neix amb un doble objectiu, d’una banda, vol facilitar l’acollida i el treball d’artistes en el context i, de l’altra, promoure la mobilitat internacional dels creadors locals.

El centre disposa d’un espai de residència habilitat per a l’allotjament d’artistes, comissaris o qualsevol professional de l’àmbit de les arts visuals que els permet d’aprofundir en el seu treball, per afavorir el seu procés creatiu i/o d’investigació i alhora donar visibilitat als resultats obtinguts, ja sigui integrant-se dins de la programació del Bòlit o bé en presentacions a algun equipament municipal o de la ciutat.

Periòdicament s’obren convocatòries per ocupar-lo que ofereixen la possibilitat d’intercanvi de projectes amb altres centres nacionals, de l’Estat i internacionals que disposin de residències per a artistes.

Aquest programa permet situar el Bòlit, i en conseqüència Girona, dins la xarxa internacional de programes de residència, fomentant la presència d’artistes i projectes internacionals a la ciutat, i alhora facilitant, a través d’intercanvis i col·laboracions, la presentació de propostes artístiques gironines a nivell internacional. Gràcies!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDaKv4HoDkHtC36jFsIxAr5WLeEDccL4s
Categorías: Blog y General.